Een afleverbon of pakbon is een administratief hulpmiddel om tijdens de levering van een of meer producten te kunnen controleren wat er geleverd wordt en deze informatie later bijvoorbeeld te gebruiken om te controleren of ook alle geleverde producten op de factuur vermeld worden. Meestal wordt deze bon in minimaal 2-voud gedrukt zodat een exemplaar bij levering bij de klant blijft voor zijn controle en een exemplaar al dan niet ondertekend weer bij de administratie van de leverancier terugkomt om de facturen te kunnen opmaken.